NOUTATI

 

LEGEA DE REGLEMENTARE


 

CONCENTRAREA UNOR SPECIALITATI

PROFESII MEDICALE

REVISAL SI OCUPATII MEDICALE

CHIMISTI MEDICALI

   »Importanta chimistilor medicali

BIOCHIMISTI MEDICALI

   »Importanta biochimistilor medicali

BIOLOGI MEDICALI

   »Importanta biologilor medicali

 


 

ACTIUNI ARMONIZARE

 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Franţa

 



OBBCSSR

Revisal si Ocupatii Medicale

 

  Fiecare angajator este obligat sa actualizeze Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL) conform legislatiei in vigoare.

 

  Departamentele de resurse umane ale angajatorilor trebuie sa actualizeze conform legii in contractele de munca ale angajatilor chimisti, biologi si biochimisti functiile corespunzatoare ocupatiilor medicale mentionate in Nomenclatorul Clasificarea Ocupatiilor din Romania(COR):

 

  » Biochimist medical specialist - cod COR 226912

  » Biolog medical specialist - cod COR 226913

  » Chimist medical specialist - cod COR 226914

  » Biochimist medical principal - cod COR 226915

  » Biolog medical principal - cod COR 226916

  » Chimist medical principal - cod COR 226917

  Ex.: un chimist principal care inainte de obtinerea modificarii COR de catre OBBCSSR avea in contractul individual de munca cod 211301 pentru functia de chimist, dupa aplicarea versiunii actualizate a REVISAL 6.0.5 angajatorul actualizeaza contractul individual de munca cu functia de chimist medical principal cod 226917.-Model revisal

 

  In data de 29.04.2016 Inspectia Muncii a pus la dispozitia angajatorilor versiunea actualizata a REVISAL 6.0.5. informand angajatorii ca "incepand cu aceasta versiune a aplicatiei REVISAL "functiile/ocupatiilor contractelor individuale de munca vor putea fi transmise folosind atat COR compatibil ISCO 08 in conformitate cu prevederile OMMFPS nr. 1832/08.08.2011, cat si ISCO 08 in conformitate cu prevederile OMMFPS de modificare si completare a COR nr. 190/14.02.2014)."

 

  OBBCSSR nu trebuie sa transmita adrese unitatilor sanitare pentru actualizarea REVISAL deoarece angajatorii sunt obligati prin lege sa aplice in contractele de munca ale salariatilor versiunea actuaizata a REVISAL 6.0.5. din data de 29.04.2016.

 

  Fiecare angajator trebuie sa transmita Registrul de evidenta a salariatilor (REVISAL) in format electronic la ITM (conform HG nr.500/2011) actualizat conform legislatiei in vigoare.

 

  Parlamentul Romaniei a respins prin vot fara nicio motivatie, in data de 07.07.2017 amendamentele transmise Parlamentului Romaniei de catre OBBCSSR si depuse de un deputat in exercitiu privind corelarea articolelor din Legea salarizarii unice unde se face referire la functiile/ocupatiile de biolog/chimist/biochimist specialist si principal cu alte texte legislative in vigoare care fac referire la functiile si ocupatiile de biolog/chimist/biochimist medical si principal: "adaugarea termenului "medical" pentru functiile de chimisti/biochimisti/biologi specialisti si principali in textul de lege - acolo unde sunt mentionate aceste profesii si ocupatii. -Doc. 1

 

Importanta OCUPATIILOR MEDICALE pentru membrii OBBCSSR

    1. Obtinerea ocupatiilor medicale pentru toti membrii OBBCSSR cu o specialitate medicala a permis conducerii OBBCSSR negocierea cu CNAS a unui punctaj de la CNAS pentru membrii OBBCSSR apropriat de cel al medicului specialist si de 2,5 ori mai mare decat al asistentului medical cu studii superioare.

99% dintre membrii OBBCSSR lucreaza in laboratoarele de analize medicale in relatie contractuala cu CNAS, deci beneficiaza in mod direct de punctajul obtinut de conducerea OBBCSSR pentru introducerea ocupatiilor/profesiilor MEDICALE in COR.

    2. Punctajul negociat de conducerea OBBCSSR cu CNAS pentru toti membrii OBBCSSR cu o specialitate medicala a creat mai multe locuri de munca in laboratoarele de analize medicale private pentru membrii OBBCSSR deoarece angajatorii sunt interesati de obtinerea punctajului de la CNAS pentru angajatii - biologi, biochimisti si chimisti, membri ai OBBCSSR.

    3. Obtinerea ocupatiilor medicale ale membrilor OBBCSSR cu o specialitate medicala este un pas important realizat de corpul profesional OBBCSSR in armonizarea pregatirii specialistilor in medicina de laborator la nivelul Uniunii Europene.

Romania era in anul 2010 cand OBBCSSR a inceput demersurile catre institutiile si autoritatile statutului privind introducerea ocupatiilor medicale pentru chimistii, biologii, biochimistii din sistemul sanitar una dintre putinele state membre ale UE cu specialisti nemedici fara titlul de "medical""clinic","laborator" atasat calificarii profesionale. vezi Doc. 2