NOUTATI

MINISTERUL SANATATII A APROBAT:

 

 - modificarea, completarea tematicilor si bibliografiilor pentru examenul de grad profesional specialist si principal pentru biologi, biochimisti si chimisti;

 

 - introducerea de noi specialitati:

      - embriologie;

      - management al Calitatii in laboratoarele medicale.

 


 

TITLUL DE MEDICAL IN UE

REZUMAT STUDIU PRIVIND TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE SPECIALIŞTILOR DIN LABORATOARELE MEDICALE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în FranţaOBBCSSR

inscriere cetateni ue

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN OBBCSSR A UNUI CETATEAN DINTR-UN STAT MEMBRU AL UNIUNII EUROPENE

Inscrierii în OBBCSSR  a unui cetatean dintr-un stat membru al Uniunii Europene se face astfel: 

 

Solicitantul care indeplineste conditiile de inscriere legale existente pe site-ul www.obbcssr.ro  la rubrica „Inscriere”  trimite prin poşta clasica sau rapida sau depune  la sediul central al OBBCSSR (adresa str. J.L. Calderon nr. 36 sc. A ap.04 Bucuresti sector 2)  documentele care atesta indeplinerea conditiilor legale actuale de exercitare a profesiunilor de biolog, biochimist si chimist in sistemul sanitar. 

 

Acte necesare:

1. cerere tip de înscriere (formular tipizat  solicitat si primit de la sediul central al OBBCSSR pe e-mail sau fax in care solicitantul mentioneaza toate datele personale de contact, inclusiv adresa de e-mail, numar de telefon mobil si adresa de corespondenta);

 

IMPORTANT ! Lipsa datelor personale de corespondenta de pe cererea de inscriere nu permite evaluarea cererii.


2. copii legalizate si traduse in limba romana dupa actele de stare civila (carte identitate / pasaport, certificat de nastere, certificat de casatorie / hotarâre judecatoreasca pentru desfacerea casatoriei – unde este cazul);

3. copie legalizate si traduse în limba româna dupa actele de studii universitare (de min. 4 ani) :
- diploma de licenta / certificat sau alt titlu în domeniul biologie, biochimie sau chimie, dobândite într-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si echivalate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului prin Centrul  National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor;
- diploma de master sau adeverinta de absolvire a unui masterat în domeniul laboratorului medical;

- alte diplome sau certificate care atesta calificarea în domeniul laboratorului medical;

 

4. dovada ca este membru al unei organizatii profesionale din tara de origine;

5. copie xerox dupa dovada platii taxei de înscriere în OBBCSSR (100 lei RON)  - aceasta taxa se achita în contul OBBCSSR  RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 – deschis la sucursala  BRD Dorobanti sector 1 Bucuresti,  CIF: 16334155; 

Taxa de inscriere se plateste doar daca toate documentele solicitate indeplinesc cerintele legale actuale de exercitare a profesiunilor de biolog, biochimist si chimist in sistemul sanitar.

6. adeverinta de la locul de munca din România din care sa reiasa functia pe care este încadrat, data încadrarii în unitatea respectiva;


7. copie legalizata si tradusa în limba româna dupa confirmarea în gradele profesionale (specialist sau principal) – unde este cazul ;