NOUTATI

MINISTERUL SANATATII A APROBAT:

 

 - modificarea, completarea tematicilor si bibliografiilor pentru examenul de grad profesional specialist si principal pentru biologi, biochimisti si chimisti;

 

 - introducerea de noi specialitati:

      - embriologie;

      - management al Calitatii in laboratoarele medicale.

 


 

TITLUL DE MEDICAL IN UE

REZUMAT STUDIU PRIVIND TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE SPECIALIŞTILOR DIN LABORATOARELE MEDICALE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în FranţaOBBCSSR

inscriere cetateni romani

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN OBBCSSR PENTRU CETATENII ROMÂNI

 

1. Inscrierea biologilor, biochimistilor si chimistilor care au domiciliul intr-un judeţ se face astfel:

Solicitantul care indeplineste conditiile de inscriere legale existente pe site-ul www.obbcssr.ro  la rubrica „Inscriere”  trimite prin poşta clasica sau rapida la sediul central al OBBCSSR (adresa str. J.L. Calderon nr. 36 sc. A ap.04 Bucuresti sector 2)  documentele care atesta indeplinerea conditiilor legale actuale de exercitare a profesiunilor de biolog, biochimist si chimist in sistemul sanitar.


  2. Inscrierea biologilor, biochimistilor si chimistilor care au domiciliul in Municipiul Bucureşti se face astfel:

Solicitantul care indeplineste conditiile de inscriere legale existente pe site-ul www.obbcssr.ro  la rubrica „Inscriere”  trimite prin poşta clasica sau rapida sau depune  la sediul central al OBBCSSR (adresa str. J.L. Calderon nr. 36 sc. A ap.04 Bucuresti sector 2)  documentele care atesta indeplinerea conditiilor legale actuale de exercitare a profesiunilor de biolog, biochimist si chimist in sistemul sanitar. 

 

Acte necesare:

-          Diploma de licență în domeniul / profilul biologie, biochimie sau chimie (specializarea biologie, chimie sau biochimie) -  în copie legalizată;

-          Supliment diploma licență –  în copie  legalizată;

-          Diploma / adeverința Master  care are menționat pe suplimentul la  diploma “competența de a efectua analize de laborator medical” (conform Ordinului Ministerului Educației nr. 4151/2010) –  în copie legalizată;

-          Contract individual de muncă  pentru profesia de biolog / chimist / biochimist și Contract de stagiu practic (conform Legii nr. 335/2013)  - după caz  - pentru profesia de biolog / chimist / biochimist  – copie xerox conform cu originalul;

-          Adeverință / certificat  de finalizare a stagiului practic (conform Anexei nr. 5 din  H.G nr. 473/2014 norme de aplicare a Legii nr. 335/2013) – în original;

-          Cazier judiciar;

-          Certificat de sănătate tip A5;

-          copii legalizate după actele de stare civilă (carte identitate / pașaport, certificat de naștere, certificat de căsătorie / hotărâre judecătorească pentru desfacerea căsătoriei – unde este cazul);

-          copie xerox după dovada achitării taxei de înscriere în OBBCSSR (100 lei RON)  - această taxă se achită în contul OBBCSSR  RO 96 BRDE 445 SV 25945734450 – deschis la sucursala  BRD Dorobanți sector 1 București,  CIF: 16334155; 

 

Taxa de inscriere se plateste doar daca toate documentele solicitate indeplinesc cerintele legale actuale de exercitare a profesiunilor de biolog, biochimist si chimist in sistemul sanitar și nu se returnează dacă este plătită fără a îndeplini condițiile legale de înscriere!