NOUTATI

MINISTERUL SANATATII A APROBAT:

 

 - modificarea, completarea tematicilor si bibliografiilor pentru examenul de grad profesional specialist si principal pentru biologi, biochimisti si chimisti;

 

 - introducerea de noi specialitati:

      - embriologie;

      - management al Calitatii in laboratoarele medicale.

 


 

TITLUL DE MEDICAL IN UE

REZUMAT STUDIU PRIVIND TITLURILE ŞI CALIFICĂRILE SPECIALIŞTILOR DIN LABORATOARELE MEDICALE DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE


 

CALIFICĂRI  PROFESIONALE  ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ:

 

Directiva 36/CE/2005 a PARLAMETULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale stabileşte condiţiile de acces la aceeaşi profesie şi de exercitare a aceleiaşi profesii într-un stat membru al Uniunii Europene.

OBBCSSR este în România autoritate competentă  de reglementare a exercitării profesiilor de biolog, chimist şi biochimist în sistemul sanitar conform legii 200/2004 .

citeste aici continuarea...

 

Art.13 Condiţiile de recunoaştere, Directiva 36/CE/2005

 

Art.14 Măsuri de compensare, Directiva 36/CE/2005

 

Până în prezent biologii, biochimiştii şi chimiştii  din România au solicitat să lucreze în sistemul sanitar din Italia, Anglia şi Franţa. Ceea ce trebuie să  cunoască biologii, biochimiştii si chimiştii  care doresc să  lucreze în aceste ţări sunt  următoarele:

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Italia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în Anglia

» Condiţii de exercitare a profesiilor de biolog, biochimist şi chimist în FranţaOBBCSSR

ORDINUL BIOCHIMISTILOR, BIOLOGILOR SI CHIMISTILOR IN SISTEMUL SANITAR DIN ROMANIA

Legea sanatatii 1933Legea sanatatii 1933
OBBCSSR solicită aplicanților pentru obţinerea avizului în vederea eliberării autorizaţiei de liberă practică să aibăabsolvit un masterat în domeniul laboratorului medical conform art. 154 alin. (1) lit. a) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 care precizează că "Masteratul profesional este orientat preponderent spre formarea competenţelor profesionale".
* * * * *

     Profesiile de biolog, chimist si biochimist se exercita in laboratoarele medicale de foarte mult timp. Este prezentata coperta si un text partial din Legea Sanitara si de Ocrotire promulgata prin Decret Regal in 1930, care atesta exercitarea profesiei de chimist in laboratoarele medicale.
     Conform art. 157 din aceasta lege, "conducatorii laboratoarelor medicale trebuie sa fie medici, farmacisti diriginti sau chimisti de laborator specializati".